Board of Directors

Yuzuru Anzai, M.D.
Tak Furumoto
George Hirose
Nobuhisa Ishizuka
Yuki Kaneshige
Tsuneko Mitsunaka
Michiyo Noda
Susan Onuma
Koji Sato
Wendy Takahisa, M.D.

Julie Azuma
Kumiko Hasegawa
Shunichi Homma, M.D.
Riki Ito
Maki Kano-Lueckerath, M.D.
Nobuko Kodama
Gary Moriwaki

Kimihiko Oishi, M.D.
Kamal Ramani, M.D.
Masaki Shimomura
Katsuo Takeda

 

Aiko Brody
David Hiromura
Keiko Ishida
Makoto Iwahara, M.D.
Keiko Kato
Susan McCormac
Satoru Murase
Toru Okamoto
Toru Sakamoto
Michi Tahara
Robert Yanagisawa